Miriam Duda, kunstenaar, gevestigd in Venlo, Nederland.

Mijn werk

Schilderijen:
Mijn schilderijen zijn abstract en geïnspireerd door de natuur. Ze zijn een proces van een intuïtief begin naar een meer bedachtzame manier van schilderen waarbij na de eerste laag het idee ontstaat voor een volgende laag. De lagen hebben een ruimtelijke werking doordat ze een doorkijk vormen naar onderliggende lagen en in wisselwerking zijn met elkaar d.m.v. kleurgebruik, penseelvoering, vorm en contrast. De sfeer van kleuren uit de natuur en seizoen komt er vaak onbewust in terug.

Fotografie:
Ik fotografeer vaak landschap en tuinen, ze zijn een inspiratie voor mijn schilderijen. Geboeid ben ik door de kleuren onderling.
Bij portret zoek ik vaak de grenzen op van realiteit en abstractie d.m.v. fotobewerking en collage.

Ontwerpen:
De ontwerpen bestaan uit (2D/3D) tekeningen, soms toegepast in het interieur, decoratie of als meubel.

Moodboards:
De moodboards zijn interieur collages en soms een mix met eigen werk.

My job

Paintings:
My paintings are abstract and inspired by nature. They are a process from an intuitive beginning to a more thoughtful way of painting, where after the first layer the idea arises for the next layer. The layers have a spatial effect because they form a view through to underlying layers and interact with each other by means of use of color, brushwork, shape and contrast. The atmosphere of colors from nature and the season is often unconsciously reflected in it.

Photography:
I often photograph landscapes and gardens, they are an inspiration for my paintings. I am fascinated by the colors among themselves.
In portraiture I often look for the boundaries of reality and abstraction by means of photo editing and collage.

To design:
The designs consist of (2D / 3D) drawings, sometimes applied in the interior, decoration or as furniture.

Mood boards:
The mood boards are interior collages and sometimes a mix with your own work.
Pinterest
www.miriamduda.exto.nl
email email
email
http://truecolorstories.werkaandemuur.nl/
http://miriamduda.zoom.nl
homedeco
true color stories shop true color stories shop
index
true color stories shop
instagram.com/truecolorstories
soundcloud
index index